راهنمای نویسندگان

راهنمای تدوین و ارسال مقاله

مجله‌ی علمی پژوهشی انجمن علمی بهداشت محیط ایران با عنوان سلامت و محیط با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران و با  هدف ترویج و انتشار یافته های علمی مبتنی بر پژوهش  در زمینه های مختلف بهداشت محیط و محیط‌زیست و ارتقای دانش موجود و بهره‌برداری کلیه محققانی که در این زمینه فعالیت می کنند، به چاپ می رسد.

مجله به صورت فصلنامه و به زبان فارسی بوده و خلاصه مقالات آن به زبان انگلیسی نیز منتشر می شود. فصلنامه سلامت و محیط افتخار دارد انواع مقالات به شرح زیر را به چاپ برساند:

  • مقاله پژوهشی (Original Article)
  • گزارش مورد (Case Report)
  • مقاله مروری (Review Article)
  • مرور ساختاریافته (Systematic Review)
  • یادداشت فنی (Technical Note)
  • مقاله کوتاه (Short Communication)
  • نامه به سردبیر (Letter to Editor)

انتشار مجله سلامت و محیط بصورت الکترونیکی و از طریق سایت مجلات دانشگاه علوم پزشکی تهران به آدرس ذیل است:

http://journals.tums.ac.ir

در صورت تمایل به چاپ مقاله خود در این مجله، خواهشمند است موارد ذیل را بدقت مطالعه و در نگارش مقاله رعایت فرمایید، زیرا پذیرش مقدماتی مقاله منوط به رعایت دقیق آنها است.

اصول کلی

1- مقاله نباید قبلا در مجله‌ی دیگری چاپ شده باشد یا همزمان برای مجلات دیگر ارسال شود. همچنین رتبه علمی نویسندگان به درستی عنوان گردد و کلیه نویسندگان مقاله از ارسال آن مطلع باشند. بنابراین لازم است کلیه نویسندگان محترم مقاله در نامه درخواست چاپ مقاله‌ی خود به سردبیر، این موارد را بوسیله امضاء متعهد گردند.

2- چنانچه چکیده‌ی مقاله در مجموعه‌ی مقالات یک همایش یا سمینار به چاپ رسیده باشد، مقاله‌ی کاملی که برای مجله ارسال می شود، باید در بردارنده مطالبی جدید باشد تا مورد بررسی قرار گیرد.

3- رعایت نکات اخلاقی در تحقیق کاملاً الزامی بوده و در صورت درخواست مجله باید تاییدیه ی کمیته‌ی اخلاق پژوهش ارسال گردد. نکات اخلاقی و کد کمیته اخلاق باید در بخش ملاحظات اخلاقی آورده شود.

4- چنانچه پژوهش و تهیه‌ی مقاله با استفاده از بودجه‌ی تحقیقاتی دانشگاه یا موسسه‌ای انجام شده است، نام موسسه و شماره‌ی ثبت طرح در بخش تقدیر و تشکر ذکر شود.

5- نحوه تدوین مقاله: مقاله باید بر روی کاغذ A4 با 2/5 سانتی متر حاشیه گذاری از هر طرف و فاصله‌ی بین خطوط 1/5 سانتی متر با نوع و اندازه‌ی حروف به ترتیب، برای زبان فارسی Lotus شماره‌ی 12 و برای زبان انگلیسی Times New Roman  شماره‌ی 11 با Microsoft Word تایپ شود. عکس ها به صورت فایل های مجزا از نوع TIFF و نمودارها در نرم افزار Microsoft Excel طراحی شود. ارسال جداگانه فایل Microsoft Excel نمودارها نیز ضروری است.

6- تعداد صفحات مقاله حداکثر از 12 صفحه (شامل متن مقاله، جداول، نمودارها و تصاویر) و در مورد مقالات گزارش مورد حداکثر از 5 صفحه تجاوز نکند.

7- نحوه‌ی ارسال مقاله: نویسندگان گرامی باید مقاله را از طریق سایت مجله به صورت آنلاین ارسال نمایند.

8- فرآیند بررسی مقالات

اگر در تدوین مقاله‌ی رسیده به دفتر مجله، تمام نکات مربوط به فرمت مقاله نویسی و مجله رعایت شده باشد، پس از تایید دفتر مجله، مقاله طبق فرآیند ذیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت:

- طرح در جلسه‌ی شورای سردبیری: اگر مقاله در این شورا از نظر موضوع مورد تایید قرار گیرد، برای حداقل سه داور (بدون ذکر نام نویسنده)‌ فرستاده می شود و برای نویسنده مسئول گواهی ارسال مقاله ارسال می‌گردد.

- پس از دریافت پاسخ داوران، مقاله توسط هیات تحریریه بررسی شده و طبق نظرات ایشان نسبت به چاپ، اصلاح، تجدید نظر یا عدم پذیرش مقاله تصمیم‌گیری می‌شود.

- هیات تحریریه در پذیرش، رد و انجام اصلاحات یا ویرایش علمی و ادبی مقاله آزاد است.

- مسئولیت مطالب، نظرات و عقاید مندرج در مقالات به عهده‌ی نویسنده ی مقاله است و حقوق معنوی مقالات برای نویسندگان محفوظ است. مجله سلامت و محیط حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ دریافت مقاله نظر خود را در مورد چاپ، اصلاح، تجدید نظر یا عدم پذیرش مقاله به نویسنده مسئول اعلام می‌کند.

- پس از دریافت مقاله هیچ گونه تغییر در ترتیب، افزودن و یا حذف نام نویسندگان پذیرفته نمی‌شود.

9- ساختار مقالات

ساختار مقالات در مواردی بستگی به نوع مقاله داشته و در موارد دیگر یکسان است.

1-9- مقاله پژوهشی

مقالات پژوهشی بایستی حداکثر در 5000 کلمه تهیه شوند. مقاله پژوهشی به ترتیب ارائه در متن از بخشهای صفحه عنوان، چکیده فارسی (به همراه واژگان کلیدی)، چکیده انگلیسی (به همراه واژگان کلیدی)، مقدمه، روش بررسی، یافته‌ها، بحث، نتیجه‌گیری، ملاحظات اخلاقی، تشکر و قدردانی و منابع، جداول و شکل ها به ترتیب شماره گذاری انجام شده در متن همراه با عنوان تشکیل می‌شود. هر بخش از مقاله باید مطابق چارچوب تعریف شده در زیر تدوین شود.

نامه ارایه مقاله به مجله (Cover Letter):

جهت دریافت فایل اختصاصی Cover Letter مجله سلامت و محیط زیست اینجا کلیک نمایید.

صفحه عنوان: صفحه عنوان باید شامل موارد زیر باشد:

- عنوان کامل مقاله به فارسی و انگلیسی

- نام و درجه علمی نویسنده یا نویسندگان به ترتیب اولویت و تعیین نویسنده‌ی مسئول به فارسی و انگلیسی

- نشانی پستی و شماره تلفن های همراه، محل کار، نمابر و پست الکترونیکی نویسنده‌ی مسئول (بخش، گروه، دانشکده، دانشگاه یا محل کار) به فارسی و انگلیسی

- تعیین عنوان مکرر (Running title) با حداکثر 5 واژه جهت تکرار در بالای صفحات مقاله. (فقط فارسی)

لازم به ذکر است که این صفحه باید به امضای تمام نویسندگان رسیده باشد و این صفحه تنها صفحه ای است که برای داوران ارسال نمی گردد.

چکیده فارسی: صفحه دوم باید شامل عنوان کامل مقاله، چکیده‌ی فارسی با حداکثر 250 واژه و به تفکیک دارای قسمت های زمینه و هدف، روش بررسی، یافته ها، نتیجه گیری و واژگان کلیدی شامل 3 تا 5 واژه‌ی کلیدی باشد.

چکیده انگلیسی:‌ صفحه سوم باید شامل عنوان کامل مقاله، چکیدهی مقاله به زبان انگلیسی (با حداکثر 250 واژه، به تفکیک حاوی Background & Objectives, Materials & Methods, Results, Conclusion و Keywords شامل 3 تا 5 واژهی کلیدی باشد.

محتوای خلاصه فارسی و انگلیسی باید کاملا با هم منطبق باشد.

مقدمه: بخش مقدمه بیان کننده‌ی هدف تحقیق، اهمیت و ضرورت موضوع و چکیده ای از مطالعات مرتبط با تحقیق است.

روش بررسی: روش بررسی شامل نوع مطالعه، چگونگی انتخاب نمونه ها و کنترل آن ها، توضیح روش کار به طور کامل، مواد و ابزارهای آزمایشگاهی، نحوهی تجزیه و تحلیل داده ها و نام آزمون‌های آماری مورد استفاده است. نام آزمون های آماری به انگلیسی نوشته شود.

یافته‌ها: در این بخش یافته‌ها به صورت متن، جداول، نمودار یا تصاویر ارائه می‌شود.

- اصل منحنی ها و نمودارها و جداول به زبان فارسی تنظیم شوند.

- اصل منحنی ها و نمودارها و جداول باید دارای عنوان تایپ شده با Microsoft Word بوده و با اعداد فارسی تایپ شود.

- نمودارها باید با نرم افزار Microsoft Excel  (ترجیحا سیاه و سفید)رسم شده باشند.

- عرض شکل ها باید حتی الامکان به گونه ای تنظیم شود که قابل چاپ در یک ستون با عرض 8 سانتی متر باشد.

- از ارسال فتوکپی به جای عکس و هم چنین عکس‌های رنگی اجتناب گردد.

- عکس ها و تصاویر باید شماره گذاری متوالی داشته باشد و ترتیب آنها بر اساس ارجاع به آن ها در متن باشد.

- تعداد کل اشکال و نمودارها و جداول روی‌هم نباید در کل مقاله از 8 مورد تجاوز کند و تعداد جداول و عکس ها باید متناسب با حجم مقاله باشد.

بحث: در این بخش تفسیر یافته‌ها و مقایسه‌ی آنها با یافته‌های مطالعات مشابه انجام شده و محدودیتهای پژوهش بیان می‌گردد.

نتیجه‌گیری: نتیجه گیری نهایی پژوهش باید حداکثر در 5 جمله بیان شود.

تشکر و قدردانی: در صورت نیاز از کلیه‌ی افراد یا سازمان هایی که در تدوین مقاله یا در گردآوری مطالب همکاری نموده‌اند، تشکر به عمل آید. نمونه‌های تشکر و قدردانی در پایان‌نامه و طرح پژوهشی به شرح زیر است:

پایان‌نامه: این مقاله حاصل (بخشی از) پایان‌نامه با عنوان... در مقطع (کارشناسی/ کارشناسی ارشد/ دکترا)
در سال... و کد... است که با حمایت دانشکاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ... اجرا شده است.

طرح پژوهشی: این مقاله حاصل (بخشی از) طرح تحقیقاتی با عنوان... مصوب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی در سال... با کد... است که با حمایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ... اجرا شده است.

ملاحظات اخلاقی: جمله زیر باید در تمام مقالات درج شود: "نویسندگان کلیه نکات اخلاقی شامل رضایت آگاهانه (در صورتی که مطالعه بر روی نمونه‌های انسانی انجام شده است)، حسن رفتار (در صورتی که مطالعه بر روی نمونه‌های انسانی یا حیوانات آزمایشگاهی انجام شده است)، عدم سرقت ادبی، انتشار دوگانه، تحریف داده‌ها و داده‌سازی را در این مقاله رعایت کرده‌اند". کد کمیته اخلاق باید نیز در بخش ملاحظات اخلاقی آورده شود.

منابع: همه منابع باید به زبان انگلیسی نوشته شود. برای تنظیم فهرست منابع به راهنمای نگارش منابع که در ذیل آمده است، مراجعه گردد.

2-9- گزارش مورد

این مقالات باید شامل موارد نادر در زمینه مورد مطالعه و عوارض بسیار کمیاب عوامل محیطی بر سلامت انسان باشد. این مقالات بایستی حداکثر در 1500 کلمه تهیه شوند. گزارش مورد به ترتیب ارائه در متن از بخشهای صفحه عنوان، چکیده فارسی (به همراه واژگان کلیدی)، چکیده انگلیسی (به همراه واژگان کلیدی)، مقدمه، گزارش مورد، نتیجه‌گیری، ملاحظات اخلاقی، تشکر و قدردانی و منابع تشکیل می‌شود. چکیده ی گزارش مورد بصورت یکپارچه (غیرسازمان یافته) و بدون تفکیک

  با حداکثر حجم 100 کلمه است.

3-9- مقاله مروری

مقاله مروری از محققین صاحب نظر و دارای مقالات پژوهشی در زمینه مربوطه پذیرفته می‌شود. این مقالات بایستی حداکثر در 5000 کلمه تهیه شوند. مقاله مروری به ترتیب ارائه در متن از بخشهای صفحه عنوان، چکیده (به همراه واژگان کلیدی) فارسی، چکیده (به همراه واژگان کلیدی) انگلیسی، مقدمه، روش جستجو، مرور مطالعات (که تقسیم‌بندی منحصر به هر مقاله را خواهد داشت)، نتیجه‌گیری، ملاحظات اخلاقی، تشکر و قدردانی و منابع تشکیل می‌شود. ساختار چکیده این مقالات همانند مقالات پژوهشی است.

4-9- مرور ساختاریافته

ساختار این مقالات همانند مقالات پژوهشی است.

5-9- یادداشت فنی

یادداشت فنی یک ابزار نرم‌افزاری، روش تجربی یا محاسباتی و یا شیوه آزمایش نوینی را ارائه می‌نماید. این مقالات بایستی حداکثر در 2000 کلمه تهیه شوند. یادداشت فنی به ترتیب ارائه در متن از بخشهای صفحه عنوان، چکیده (به همراه واژگان کلیدی) فارسی، چکیده (به همراه واژگان کلیدی) انگلیسی، مقدمه، روش بررسی، یافته‌ها، بحث، نتیجه‌گیری، ملاحظات اخلاقی، تشکر و قدردانی و منابع تشکیل می‌شود. چکیده ی یادداشت فنی بصورت یکپارچه (غیرسازمان یافته) و بدون تفکیک

  با حداکثر حجم 150 کلمه است.

6-9- مقاله کوتاه

پژوهش‌های موجز و در عین حال اثرگذار در قالب مقاله کوتاه پذیرفته می‌شوند. ساختار این مقالات همانند یادداشت فنی است.

7-9- نامه به سردبیر

موضوع نامه به سردبیر شامل نقد یک مقاله چاپ شده در مجله سلامت و محیط است. نقد یک مقاله حداکثر دو ماه پس از چاپ پذیرفته می‌شود. حداکثر حجم نامه به سردبیر و چکیده غیرسازمان یافته آن به ترتیب 1000 و 100 کلمه است. نامه به سردبیر به ترتیب ارائه در متن از بخشهای صفحه عنوان، چکیده (به همراه واژگان کلیدی) فارسی، چکیده (به همراه واژگان کلیدی) انگلیسی، متن نامه به سردبیر (ممکن است در چند بخش ارائه شود)، نتیجه‌گیری (اختیاری)، ملاحظات اخلاقی، تشکر و قدردانی و منابع تشکیل می‌شود.

10- علائم و اختصارات

حتی‌المقدور از کلمات اختصاری استاندارد به جای کلمات کامل استفاده شود، تمام کلمات اختصاری غیر متعارف در اولین استفاده در متن باید به طور کامل در داخل پرانتز تعریف شود. برای بیان کمیت ها تنها از یکاهای SI استفاده شود و واحدها به زبان انگلیسی و بصورت کسری ارائه گردد (برای مثال mg/L).

11- راهنمای نگارش منابع

شماره ی منابع در متن به ترتیب استفاده و در داخل پرانتز آورده شود. تمام منابع مورد استفاده در مقاله باید به زبان انگلیسی تنظیم شود و اکیدا توصیه می شود که در مورد منابع فارسی از ترجمه انگلیسی و مشخصات ذکر شده منبع مربوطه به زبان انگلیسی، استفاده شود. در منابع فارسی در انتهای نگارش منبع باید عبارت "(in Persian)" اضافه شود. منابع قابل قبول و قالب ارائه آنها در ادامه آورده شده است. نویسندگان محترم توجه داشته باشند، در صورتیکه حتی یکی از منابع خارج از منابع قابل قبول باشد و یا قالب ارائه آن ایراد داشته باشد، مقاله از فرایند داوری خارج می‌شود. جهت سهولت تنظیم منابع در مقاله، فایل Style مجله در نرم‌افزار EndNote تهیه شده است.

جهت دریافت فایل Style اختصاصی مجله سلامت و محیط اینجا کلیک کنید.

مقاله مجله

Naddafi K, Nabizadeh R, Saeedi R, Mahvi AH, Vaezi F, Yaghmaeian K, et al. Biosorption of lead(II) and cadmium(II) by protonated Sargassum glaucescens biomass in a continuous packed bed column. Journal of Hazardous Materials. 2007;147(3):785-91.

در صورتی که تعداد نویسندگان بیش از 6 نفر باشد، مشخصات 6 نویسنده‌ی اول به طور کامل نوشته شده و پس از آن عبارت"et al."  آورده شود. بدیهی است اگر تعداد نویسندگان مقاله برابر یا کم تر از 6 نفر بود ذکر مشخصات تمامی آنان ضرورت دارد. نکته قابل توجه دیگر این است که نام مجله الزاماً بطور کامل نوشته شود و صورت مخفف آن (برای مثال J Hazard Mater) قابل قبول نیست.

کتاب

 Wark K, Warner CF, Davis WT. Air Pollution: Its Origin and Control. 3rd ed. New York: Addison-Wesley; 1998.

فصل کتاب

Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid tumors. In: Vogelstein B, Kinzler KW, editors. The genetic basis of human cancer. New York: McGraw-Hill; 2002. p. 93-113.

مجموعه مقالات همایش ها

Christensen S, Oppacher F. An analysis of Koza's computational effort statistic for genetic programming. In: Foster JA, Lutton E, Miller J, Ryan C, Tettamanzi AG, editors. Genetic programming. EuroGP 2002: Proceedings of the 5th European Conference on Genetic Programming; 2002 Apr 3-5; Kinsdale, Ireland. Berlin: Springer; 2002. p. 182-91.

 پایان‌نامه

Borkowski MM. Infant sleep and feeding: a telephone survey of Hispanic Americans [dissertation]. Mount Pleasant (MI): Central Michigan University; 2002.

 گزارش های علمی و فنی

لازم به ذکر است که تنها تعداد محدودی از منابع می‌تواند از گزارشهای علمی و فنی باشد، اگر تعداد زیادی از منابع یک مقاله از این نوع باشد، اعتبار آن مقاله پایین آمده و قابل قبول نیست.

Russell ML, Goth-Goldstein R, Apte MG, Fisk WJ. Method for measuring the size distribution of airborne Rhinovirus. Berkeley (CA): Lawrence Berkeley National Laboratory, Environmental Energy Technologies Division; 2002 Jan. Report No.: LBNL49574.

مقاله مجله اینترنتی

Nabizadeh R, Naddafi K, Mesdaghinia AR, Nafez  A. Feasibility study of organic matter and Ammonium removal using loofa sponge as a supporting medium in an aerated submerged fixed-film reactor (ASFFR). Electronic Journal of Biotechnology [serial on the Internet]. 2008 Dec [cited 2008 Dec 18];11(4):[about 6 p.] Available from: 

http://www.ejbiotechnology.info/content/vol11/issue4/full/8/index.html.
مطلب از سایتهای اینترنتی معتبر

لازم به ذکر است که تنها تعداد محدودی از منابع می‌تواند از سایتهای اینترنتی معتبر باشد، اگر تعداد زیادی از منابع یک مقاله از این نوع باشد، اعتبار آن مقاله پایین آمده و قابل قبول نیست.

Foley KM, Gelband H. Improving palliative care for cancer. Washington: National Academy Press; 2001 [cited 2002 Jul 9]. Available from: http://www.nap.edu/books/0309074029/html/.

توجه: جهت نگارش سایر منابع به بیانیه ونکوور مراجعه شود. در صورت لزوم دفتر مجله سلامت و محیط رهنمودهای مورد نیاز را در این زمینه در اختیار نویسندگان قرار خواهد داد.

در تمام منابع فقط از شکل ساده فونت استفاده می‌شود و شکل ایتالیک، ضخیم و... فونت، در تنظیم فهرست منابع کاربرد ندارد. مجدداً تأکید می‌شود، در صورتیکه حتی یکی از منابع خارج از منابع قابل قبول باشد و یا قالب ارائه آن ایراد داشته باشد، مقاله از فرایند داوری خارج می‌شود.


دفعات مشاهده: 65876 بار   |   دفعات چاپ: 6190 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 61 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سلامت و محیط زیست می‌باشد.

طراحی و برنامه نویسی: یکتاوب افزار شرق

© 2023 , Tehran University of Medical Sciences, CC BY-NC 4.0

Designed & Developed by : Yektaweb