دوره 4، شماره 1 - ( 3-1390 )                   جلد 4 شماره 1 صفحات 85-92 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (8363 مشاهده)
زمینه و هدف: سر و صدا یکی از رایج ترین و شایع ترین عوامل زیان آور محیط کار در دنیا محسوب می شود. هدف از این مطالعه ارزیابی میزان مواجهه با صدا و افت شنوایی ناشی از آن در شاغلین صنایع صافکاری خودروی شهرستان قزوین بوده است.
روش بررسی: در این مطالعه تحلیلی مقطعی در سال 1388 از 218 کارگاه صافکاری خودرو شهرقزوین به روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 50 نفربه عنوان جامعه آماری انتخاب شدند. به منظور کسب اطلاعات زمینه ای، عوامل مداخله گر، الگوی زمان مواجهه و... از یک پرسش نامه استفاده گردید. تراز معادل مواجهه کارگران با استفاده ازدستگاه دزیمتر مدل CEL-280 و شنوایی سنجی با استفاده از ادیومتر مدل OB 822 شرکت MADSEN انجام شد. متوسط افت شنوایی در بسامدهای مختلف محاسبه گردید ودر ادامه اطلاعات به دست آمده توسط آزمون های آماری آنالیز شد.
یافته ها: متوسط سن و سابقه کار گروه مورد مطالعه به ترتیب 7/9±7/38  و 6/9±5/21 سال بود. تراز مواجهه با صدا 4/3 ± 2/98 دسی بل (حدود 104- 90 دسی بل) و افت شنوایی هردوگوش 6 1/9 ±1/22 دسی بل به دست آمد. ضریب همبستگی اسپیرمن بین افت شنوایی دایم گوش چپ و راست در سطح 05/0>P معنی دار بود. (87/0=R) افت شنوایی دایم کلی در64 درصد (32 نفر)  افراد تحت مطالعه بدون آسیب (25≥ NIHL)، 34 درصد( 17 نفر)  آسیب جزیی(40 ≥ NIHL≥ 26) و2 درصد (یک نفر) آسیب متوسط(60≥ NIHL≥41) به دست آمد. بیش ترین میزان افت در گوش چپ در بسامد4000 هرتز برابر 4/42 دسی بل و در گوش راست در بسامد8000 برابر 1/37 دسی بل بود. آزمون کای دو بین درجه آسیب، سابقه کار و سن در سطح 015/0=P معنی دار بود. آزمون ANOVA به منظور بررسی تراز صدای معادل اندازه گیری شده بر افت شنوایی با حذف اثر سابقه کار بر افت شنوایی ارتباط معنی داری را نشان نداد.(09/0=P)
نتیجه گیری: باتوجه به مواجهه غیر مجاز و شدید با صدا وافت شنوایی ایجاد شده لزوم رعایت اقدامات کنترلی وحفاظتی در برابر صدا ضروری است.

واژه‌های کلیدی: صدا، افت شنوایی، صافکاری خودرو
متن کامل [PDF 468 kb]   (2836 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1389/8/16 | پذیرش: 1389/11/11 | انتشار: 1392/4/17